Πανευρωπαϊκή «πρωτιά» της Ελλάδας στη μείωση του ωριαίου κόστους εργασίας

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι τάσεις σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη...

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. κατατάσσεται η Ελλάδα, καθώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στο ωριαίο κόστος εργασίας για την περίοδο 2008 – 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα, υποχώρησε από τα 16,7 ευρώ το 2008 στα 13,6 ευρώ το 2013, μειωμένο κατά -18,6%.

Αντιθέτως, το μέσο όρο στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 10,2% και στην Ευρωζώνη κατά 10,4%. Έτσι, διαμορφώθηκε στα 23,7 ευρώ και στα 28,4 ευρώ, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στην Ευρωζώνη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία (+18,9%), στη Σλοβακία (+17%) και στη Φινλανδία, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Ελλάδα (-18,6%) και στην Πορτογαλία (-5,1%).

Ως ωριαίο κόστος εργασίας συνυπολογίζεται η δαπάνη για τους μισθούς αλλά και οι εισφορές των εργοδοτών.

bankingnews.gr